Good Reading
Essays (37)
Deklarácia manželstva Clean Clean 21 6 pt 2 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Organizácia na ochranu manželstva

Enshrine Marriage Canada

416-533-5124

www.enshrinemarriage.ca

 

Deklarácia manželstva

 

Článok 1         Manželstvo a rodina sú univerzálne

Všetci ľudia boli porodení matkou a splodení otcom. Je to všeobecne platný zákon prírody, ktorý sa týka všetkých ľudí. Štát presadzuje inštitúciu manželstva, pretože podporuje a ochraňuje vzťah otec-matka-dieťa ako jedinú prirodzenú formu vzniku a rozvoja ľudského života a spoločnosti.

 

Článok 2         Manželstvo znamená vzťah medzi jedným mužom a jednou ženou

Manželstvo v Kanade sa vždy definovalo ako spoločenstvo jedného muža a jednej ženy, ktorého hlavnou úlohou je podpora biologickej jednoty ľudí opačného pohlavia ako základ vzniku rodiny. Vlády sa môžu usilovať o podporu aj iných vzťahov, ale tie by sa nemali nazývať „manželstvom“, ani si ich s ním nemožno mýliť.

 

Článok 3         Manželstvo sa zameriava na deti

Manželstvo je inštitúcia zameraná na deti, nie na dospelých. Nikto nemá právo redefinovať manželstvo, a tak cielene - ako záležitosť politiky štátu - vytvárať pre dieťa domov bez otca alebo matky.

 

Článok 4         Manželstvo je založené na splnení štyroch podmienok

Manželstvo je pevná sociálna štruktúra založená na štyroch ustanovujúcich podmienkach týkajúcich sa počtu ľudí, ich pohlavia, veku a príbuzenstva. Manželstvo smie byť v určitom čase uzavreté len s jednou osobou. Ľudia vstupujúci do manželstva musia byť opačného pohlavia. Nemôžu byť mladší ako stanovuje zákon. Nesmú byť blízki pokrvní príbuzní. Tí, čo spĺňajú všetky tieto stanovené podmienky - z ktorých každá chráni záujmy detí, rodiny a spoločnosti –, majú právo uzavrieť manželstvo. Nesplnenie jednej zo spomínaných požiadaviek ohrozuje stabilitu celej štruktúry.

 

Článok 5         Manželstvo je viac než len o rovnosti

Všetky vládne politiky si stanovujú priority. Ak chceme sociálne, penzijné dávky, prídavky na deti alebo manželskú podporu, musíme na to vytvoriť vhodné podmienky. Táto agenda je bežnou formou distribučnej spravodlivosti, prostredníctvom ktorej štát, pre svoje vlastné dobro, diskriminuje, aby uprednostnil určitých ľudí, isté konkrétne vzťahy a nie iné. A tak absencia “rovnosti“ nie je dobrým argumentom voči takejto politike. Keďže partnerstvám ľudí rovnakého pohlavia sa začalo dostávať rovnakej podpory ako manželstvám, je na mieste otázka, či tu nie je snaha presvedčiť verejnosť, že takéto partnerstvá majú rovnakú cenu ako manželstvá. Ale to sa môže stať len vtedy, keď sa odmietne jedinečný prínos manželstva ako inštitúcie biologicky spájajúcej a zameranej na deti.

 

Článok 6           Manželstvo je viac než len o láske

Skutočnosť, že dvaja ľudia si povedia, že sa milujú, ešte neznamená, že spĺňajú podmienky vyhlásené štátom na uzavretie manželského zväzku. Jediné zdôvodnenie záujmu štátu o milostné súkromie ľudí spočíva v politickej skutočnosti, že štátu veľmi záleží na vlastnom prežití a jeho dobre, vychádza z  biologickej skutočnosti, že ľudské bytosti na tvorbu vzniku života potrebujú ľudí opačného pohlavia a zo spoločenskej reality, že deti majú prirodzenú túžbu byť milované a pociťovať podporu svojich vlastných otcov a matiek. Podľa spomínaných skutočností jediný druh lásky, ktorý je v záujme spoločnosti, je láska medzi dvomi ľuďmi, ktorí na základe štyroch predpokladov z Článku 4 spĺňajú podmienky na uzavretie manželstva.

 

Článok 7         Manželstvo patrí ľuďom

Manželstvo je inštitúcia, ktorá vznikla z dlhotrvajúceho presvedčenia a zvyklostí ľudí, ktoré sú nadradené všetkým krajinám a všetkým súdom a sú základom pre každú časť ľudskej spoločnosti. Nevolení zástupcovia súdov alebo inej časti vlády každým pokusom, ktorým si  vymáhajú právo schvaľovať právoplatnosť manželstva, jeho zmeny bez podpory jasnej väčšiny ľudí, alebo snahy zmeniť vzťah otec-matka-dieťa na vzťah štát – občan, si uzurpujú prirodzené práva a slobody ľudí a hrubo podkopávajú svoju dôveryhodnosť v očiach verejnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enshrine Marriage Canada

Kampaň na ochranu manželstva prostredníctvom novely ústavy________________________

 

Ďakujeme, že ste navštívili webovskú stránky organizácie Enshrine Marriage Canada (EMC).

 

EMC je nezisková, nestranícka organizácia s jediným cieľom: koordinovať celonárodnú kampaň na zachovanie tradičnej právnej definície manželstva v kanadskej Ústave.

 

Naša organizácia zjednocuje všetkých Kanaďanov, ktorí sú znepokojení, že najzákladnejšia a najdôležitejšia spoločenská inštitúcia -  manželstvo – je podkopávaná nedávnymi snahami o jej predefinovanie ako spoločenstva “dvoch osôb“, a tiež ľuďmi, ktorí veria, že jej záujmy by sa mali chrániť. Spôsob, ako sa manželský zväzok dá najlepšie zachovať, ochrániť a posilniť, je novela Ústavy, ktorá zohľadňuje vôľu Kanaďanov.

 

EMC  nedávno vydala novú Deklaráciu manželstva. Každý zo siedmich článkov Deklarácie ponúka iný argument na zachovanie tradičného manželstva v Kanade. Ak si chcete túto novú Deklaráciu EMC prečítať, kliknite tu.

 

Vyzývame všetkých Kanaďanov, aby sa do tejto dôležitej verejnej diskusie zapojili a  svojim voleným zástupcom dali vedieť, že neschvaľujú najnovšie návrhy vlády a súdov o redefinovanie  manželského zväzku.

 

Ponúkame niekoľko jednoduchých spôsobov, ako sa môžete k tejto záležitosti vyjadriť:

  • Podpíšte EMC online petíciu [EMC petícia – kliknite tu].
  • Písomne a telefonicky sa ozvite svojim voleným zástupcom na provinčnej a federálnej úrovni a oznámte im, že nesúhlasíte s redefinovaním  manželstva  a požiadajte ich, aby nehlasovali za žiaden zákon, ktorý ho bude podporovať. Vzorky listov, ako aj tipy, čo do listov vášmu volenému zástupcovi napísať, nájdete, ak kliknete tu.
  • Pošlite túto informáciu spolu s Deklaráciou EMC najmenej piatim ľuďom z vašej rodiny alebo priateľom.
  • Prispejte organizácii EMC. Peniaze môžete darovať online kliknutím tu, alebo šekom na adresu:

Enshrine Marriage Canada

338 Keele St.

P.O.Box 159

Toronto Ontario M6P 2 K0

 

Času je málo. Každý Kanaďan, ktorému na tejto veci záleží, by mal ihneď začať konať. Aj váš hlas v tejto diskusii je mimoriadne dôležitý a okamžitá podpora – v akejkoľvek forme -  určite zaváži.

 

Ďakujeme vám za pomoc pri ochrane tradičného manželstva v Kanade.